دانلود رمان دستخط خدا با فرمت apk, epub, jar, pdf

دانلود رمان دستخط خدا با فرمت apk, epub, jar, pdf

.

لگد میزنم ، روزگار دهن کج میکند ، دوستانم بی محلی … تو تنها کسی هستی که لگدش زدم و از شوق لمسه تکه ای از وجودم لبخند زدی … لبخندی به وسعت آغوشه پدری که گاهی بود و نبودش تفاوتی نمیکند …

.

دانلود رمان دستخط خدا

دانلود رمان دستخط خدا


دانلود سنتر