نمونه سوالات درس 1 تا 5 مطالعات اجتماعی  

درس یک مطالعات هفتم
سوالات درس 1
 
1-    خداوند با آفرینش انسان، حقوقی به او اعطا کرده است  منظور از این حقوق چیست ؟
منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش ، شایستگی داشتن آنها را دارد. انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی٭ می شوند
 
2-    چند مورد از حقوقی را که انسانها از آن برخوردارند را بنویسید؟
برای مثال همۀ انسان ها حق حیات یا زندگی دارند که مهم ترین حق آنها است
آنها حق دارند از نعمت های الهی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1