دانلود مداحی شهادت امام حسن مجتبی(ع) 95 جواد مقدم - بیست و نهم صفر  

دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 جواد مقدم
دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 جواد مقدم - بیست و نهم صفر
 
مراسم شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 - بیست و نهم صفر
با مداحي کربلایی جواد مقدم آماده دریافت شد.
 
بقیع تاریک و دل گیره آره زائر نداره (زمینه جدید) حسین میگه هر کی دلش غم داره (شور جدید) ضربان دلم با هر تپشش (شور جدید) - سبک محمدزاده عمریه آقا تو روضه ها از شما میخونم (واحد جدید) حس این جمله چه زیباست (شعر خوانی) چه موی زیبایی چه روی زی

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام حسن مجتبی(ع) 95  

 
 
ویژه نامه شهادت امام حسن مجتبي(ع)
مراسمات سال های گذشته:
دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 محمود کریمی - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 مجید بنی فاطمه - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 محمدرضا طاهری - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 روح الله بهمنی - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 حمید علیمی - هفتم صفر
دانلود مجموعه روضه شهادت امام حسن مجتبي(ع)دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 94 محمود کریم

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام حسن مجتبی(ع) 95 جواد مقدم - بیست و هشت صفر  

دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 جواد مقدم
دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 جواد مقدم - بیست و هشت صفر
 
مراسم شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 - بیست و هشت صفر
با مداحي کربلایی جواد مقدم آماده دریافت شد.
 
اقا قسم به کربلا خوشه دلم به کربلا (زمینه جدید)نبض لبم کرببلا خواب شبم کرببلا (شور جدید) جون عالم به فدای حسین (شور جدید) صدامو داری تو صداهات (شور جدید) دلم هوای مدینه داره نفس تو سینه ام چه بیقراره (زمینه جدید) دل بی قراره چند روزی از

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام حسن مجتبی(ع) 95  

 
 
ویژه نامه شهادت امام حسن مجتبي(ع)
مراسمات سال های گذشته:
دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 محمود کریمی - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 مجید بنی فاطمه - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 محمدرضا طاهری - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 روح الله بهمنی - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 حمید علیمی - هفتم صفر
دانلود مجموعه روضه شهادت امام حسن مجتبي(ع)دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 94 محمود کریم

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام حسن مجتبی(ع) 95  

 
 
ویژه نامه شهادت امام حسن مجتبي(ع)
مراسمات سال های گذشته:
دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 محمود کریمی - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 مجید بنی فاطمه - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 محمدرضا طاهری - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 روح الله بهمنی - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 حمید علیمی - هفتم صفر
دانلود مجموعه روضه شهادت امام حسن مجتبي(ع)دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 94 محمود کریم

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام حسن مجتبی(ع) 95  

 
 
ویژه نامه شهادت امام حسن مجتبي(ع)
مراسمات سال های گذشته:
دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 محمود کریمی - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 مجید بنی فاطمه - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 محمدرضا طاهری - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 روح الله بهمنی - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 حمید علیمی - هفتم صفر
دانلود مجموعه روضه شهادت امام حسن مجتبي(ع)دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 94 محمود کریم

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام حسن مجتبی(ع) 95  

 
 
ویژه نامه شهادت امام حسن مجتبي(ع)
مراسمات سال های گذشته:
دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 محمود کریمی - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 مجید بنی فاطمه - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 محمدرضا طاهری - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 روح الله بهمنی - هفتم صفر
دانلود مداحي امام حسن مجتبي(ع) 95 حمید علیمی - هفتم صفر
دانلود مجموعه روضه شهادت امام حسن مجتبي(ع)دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 94 محمود کریم

ادامه مطلب  

دانلود مداحی تصویری امام حسن مجتبی(ع)  

دانلود مداحي تصویری امام حسن مجتبي(ع)
دانلود مجموعه مداحي تصویری شهادت امام حسن مجتبي(ع)
 
مجموعه مداحي تصویری شهادت امام حسن مجتبي(ع)
با مداحي ذاکرین اهل بیت(ع) اماده دریافت شد.
  قلبم به هوای تو پر زد(کربلایی جواد مقدم)حرم نداری حرم نداری(کربلایی جواد مقدم)برا بقیع صحن و سرا می سازیم(حاج حسین سیب سرخی)السلام علیک یا غریب وطن(حاج محمود کریمی)اگه دنیا توی ذوقت می زنه(کربلایی جواد مقدم)داره بقیع حال عجیب(حاج حسین سیب سرخی)حسن نیمه جون گشت

ادامه مطلب  

دانلود مداحی تصویری امام حسن مجتبی(ع)  

دانلود مداحي تصویری امام حسن مجتبي(ع)
دانلود مجموعه مداحي تصویری شهادت امام حسن مجتبي(ع)
 
مجموعه مداحي تصویری شهادت امام حسن مجتبي(ع)
با مداحي ذاکرین اهل بیت(ع) اماده دریافت شد.
  قلبم به هوای تو پر زد(کربلایی جواد مقدم)حرم نداری حرم نداری(کربلایی جواد مقدم)برا بقیع صحن و سرا می سازیم(حاج حسین سیب سرخی)السلام علیک یا غریب وطن(حاج محمود کریمی)اگه دنیا توی ذوقت می زنه(کربلایی جواد مقدم)داره بقیع حال عجیب(حاج حسین سیب سرخی)حسن نیمه جون گشت

ادامه مطلب  

دانلود مداحی تصویری امام حسن مجتبی(ع)  

دانلود مداحي تصویری امام حسن مجتبي(ع)
دانلود مجموعه مداحي تصویری شهادت امام حسن مجتبي(ع)
 
مجموعه مداحي تصویری شهادت امام حسن مجتبي(ع)
با مداحي ذاکرین اهل بیت(ع) اماده دریافت شد.
  قلبم به هوای تو پر زد(کربلایی جواد مقدم)حرم نداری حرم نداری(کربلایی جواد مقدم)برا بقیع صحن و سرا می سازیم(حاج حسین سیب سرخی)السلام علیک یا غریب وطن(حاج محمود کریمی)اگه دنیا توی ذوقت می زنه(کربلایی جواد مقدم)داره بقیع حال عجیب(حاج حسین سیب سرخی)حسن نیمه جون گشت

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام رضا(ع) 95  

 
 
ویژه نامه شهادت امام رضا(ع)
 
مراسمات سال های گذشته:
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 سید مهدی میرداماد
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 حاج محمود کریمی و محمدرضا طاهری
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 محمدرضا طاهری
مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 کربلایی جواد مقدم
مداحي شهادت امام رضا(ع) عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی
مداحي شهادت امام رضا(ع) کربلایی جواد مقدم
مداحي شهادت امام رضا(ع) حسین سیب سرخی
مداحي شهادت امام رضا(ع) 93 حاج مهدی اک

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام رضا(ع) 95  

 
 
ویژه نامه شهادت امام رضا(ع)
 
مراسمات سال های گذشته:
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 سید مهدی میرداماد
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 حاج محمود کریمی و محمدرضا طاهری
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 محمدرضا طاهری
مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 کربلایی جواد مقدم
مداحي شهادت امام رضا(ع) عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی
مداحي شهادت امام رضا(ع) کربلایی جواد مقدم
مداحي شهادت امام رضا(ع) حسین سیب سرخی
مداحي شهادت امام رضا(ع) 93 حاج مهدی اک

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام رضا(ع) 95  

 
 
ویژه نامه شهادت امام رضا(ع)
 
مراسمات سال های گذشته:
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 سید مهدی میرداماد
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 حاج محمود کریمی و محمدرضا طاهری
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 محمدرضا طاهری
مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 کربلایی جواد مقدم
مداحي شهادت امام رضا(ع) عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی
مداحي شهادت امام رضا(ع) کربلایی جواد مقدم
مداحي شهادت امام رضا(ع) حسین سیب سرخی
مداحي شهادت امام رضا(ع) 93 حاج مهدی اک

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام رضا(ع) 95  

 
 
ویژه نامه شهادت امام رضا(ع)
 
مراسمات سال های گذشته:
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 سید مهدی میرداماد
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 حاج محمود کریمی و محمدرضا طاهری
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 محمدرضا طاهری
مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 کربلایی جواد مقدم
مداحي شهادت امام رضا(ع) عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی
مداحي شهادت امام رضا(ع) کربلایی جواد مقدم
مداحي شهادت امام رضا(ع) حسین سیب سرخی
مداحي شهادت امام رضا(ع) 93 حاج مهدی اک

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام رضا(ع) 95  

 
 
ویژه نامه شهادت امام رضا(ع)
 
مراسمات سال های گذشته:
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 سید مهدی میرداماد
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 حاج محمود کریمی و محمدرضا طاهری
دانلود مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 محمدرضا طاهری
مداحي شهادت امام رضا(ع) 94 کربلایی جواد مقدم
مداحي شهادت امام رضا(ع) عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی
مداحي شهادت امام رضا(ع) کربلایی جواد مقدم
مداحي شهادت امام رضا(ع) حسین سیب سرخی
مداحي شهادت امام رضا(ع) 93 حاج مهدی اک

ادامه مطلب  

دانلود مداحی تصویری امام حسن مجتبی(ع)  

دانلود مداحي تصویری امام حسن مجتبي(ع)
دانلود مجموعه مداحي تصویری شهادت امام حسن مجتبي(ع)
 
مجموعه مداحي تصویری شهادت امام حسن مجتبي(ع)
با مداحي ذاکرین اهل بیت(ع) اماده دریافت شد.
  قلبم به هوای تو پر زد(کربلایی جواد مقدم)حرم نداری حرم نداری(کربلایی جواد مقدم)برا بقیع صحن و سرا می سازیم(حاج حسین سیب سرخی)السلام علیک یا غریب وطن(حاج محمود کریمی)اگه دنیا توی ذوقت می زنه(کربلایی جواد مقدم)داره بقیع حال عجیب(حاج حسین سیب سرخی)حسن نیمه جون گشت

ادامه مطلب  

دانلود مداحی تصویری امام حسن مجتبی(ع)  

دانلود مداحي تصویری امام حسن مجتبي(ع)
دانلود مجموعه مداحي تصویری شهادت امام حسن مجتبي(ع)
 
مجموعه مداحي تصویری شهادت امام حسن مجتبي(ع)
با مداحي ذاکرین اهل بیت(ع) اماده دریافت شد.
  قلبم به هوای تو پر زد(کربلایی جواد مقدم)حرم نداری حرم نداری(کربلایی جواد مقدم)برا بقیع صحن و سرا می سازیم(حاج حسین سیب سرخی)السلام علیک یا غریب وطن(حاج محمود کریمی)اگه دنیا توی ذوقت می زنه(کربلایی جواد مقدم)داره بقیع حال عجیب(حاج حسین سیب سرخی)حسن نیمه جون گشت

ادامه مطلب  

عنرحلت پیامبر اکرم حضرت محمّد (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد  

مراسم سوگواری رحلت پیامبر اکرم ❤️.. حضرت محمّد (ص) ..❤️ ، شهادت ❤️..امام حسن مجتبي (ع) ..❤️ و شهادت ❤️..امام رضا (ع)..❤️ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ رأس ساعت ۷ غروب در مسجد حضرت اَبااَلفَضل (عَلَیهِ السَّلام) نیمه شعبان برگزار می گردد :
به همراه زیارت عاشورا
با مداحي کربلایی سیّد امین یزدانجو
التماس دعا

ادامه مطلب  

عنرحلت پیامبر اکرم حضرت محمّد (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد  

مراسم سوگواری رحلت پیامبر اکرم ❤️.. حضرت محمّد (ص) ..❤️ ، شهادت ❤️..امام حسن مجتبي (ع) ..❤️ و شهادت ❤️..امام رضا (ع)..❤️ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ رأس ساعت ۷ غروب در مسجد حضرت اَبااَلفَضل (عَلَیهِ السَّلام) نیمه شعبان برگزار می گردد :
به همراه زیارت عاشورا
با مداحي کربلایی سیّد امین یزدانجو
التماس دعا

ادامه مطلب  

رحلت پیامبر اکرم حضرت محمّد (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد  

مراسم سوگواری رحلت پیامبر اکرم ❤️.. حضرت محمّد (ص) ..❤️ ، شهادت ❤️..امام حسن مجتبي (ع) ..❤️ و شهادت ❤️..امام رضا (ع)..❤️ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ رأس ساعت ۷ غروب در مسجد حضرت اَبااَلفَضل (عَلَیهِ السَّلام) نیمه شعبان برگزار می گردد :
به همراه زیارت عاشورا
با مداحي کربلایی سیّد امین یزدانجو
التماس دعا

ادامه مطلب  

دانلود مداحی ویژه شهادت رئیس مکتب جعفری امام صادق علیه السلام سال 1394  

 
دانلود مداحي ویژه شهادت امام جعفر صادق با صدای حاج میثم مطیعی
دانلود مداحي ویژه شهادت امام جعفر صادق با صدای حاج محمود کریمی
دانلود مداحي ویژه شهادت امام جعفر صادق با صدای حاج محمّدرضا طاهری
دانلود مداحي ویژه شهادت امام جعفر صادق با صدای حاج سیّد مجید بنی فاطمه
دانلود مداحي ویژه شهادت امام جعفر صادق با صدای حاج عبدالرضا هلالی
دانلود مداحي ویژه شهادت امام جعفر صادق با صدای حاج حسین سیب سرخی
دانلود مداحي ویژه شهادت امام جعفر صادق با صدای

ادامه مطلب  

دانلود گلچین مداحی جدید شهادت امام حسن مجتبی (ع) با نوای حاج محمود کریمی  

دانلود مداحي جدید شهادت امام حسن از محمود کریمی,
دانلود گلچین محمود کریمی مداحي شهادت امام حسن,دانلود مداحي جدید محمود کریمی برای شهادت امام حسن,دانلود گلچین مداحي جدید شهادت امام حسن مجتبي ,دانلود گلچین مداحي جدید محمود کریمی,دانلود گلچین مداحي امام حسنشهادت امام حسن مجتبي (ع) 8 آذر 95, مداحي جدید محمود کریمی شهادت امام حسن 8 آذر 95, مداحي شهادت امام حسن مجتبي , محمود کریمی,دانلود مداحي جدید محمود کریمی,دانلود مد

ادامه مطلب  

دانلود مداحی امام حسن مجتبی(ع) 95 محمدرضا طاهری - بیست و هشت صفر  

مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95
دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 محمدرضا طاهری
 
 
مراسم مداحي شب شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 - بیست و هشت صفر
با مداحي حاج محمدرضا طاهری آماده دریافت شد.
 
بخوان ز چهره ام آه دل غمین مرا (مناجات) روضه پیامبر (ص) و امام حسن مجتبي (ع) یا قتیل العبرات حسین (زمینه اول) دیگه دلم از این دنیا منم و غصه و غمها (زمینه جدید)بر لب جبرئیل نوحه ماتمت (نوحه جدید) دیوار بین کوچه و بازار کشتنت (واحد جدید) کریم آل فاطمه معل

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت حضرت رقیه(س) 95 کربلایی جواد مقدم  

مداحي شهادت حضرت رقیه(س) 95
دانلود مداحي شهادت حضرت رقیه(س) 95 کربلایی جواد مقدم
 
مراسم مداحي شب شهادت حضرت رقیه(س) 95
با مداحي کربلایی جواد مقدم آماده دریافت شد.
 
با دلی خسته کنج ویرونه (زمینه جدید) ضربان دلم با هر تپشش داره (شور جدید) - سبک محمدزاده نوکرتم رقیه خاتون (شور جدید مدافعان) - سبک محمدزاده ای روح من و ریحان من ای آیه آیه قرآن من (واحد جدید) آرام دل عمه و باباست رقیه (شعرخوانی) زمزمه اسم تو به درد من تسکینه (شور جدید) - سبک محمدزاده
&n

ادامه مطلب  

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی(ع) - بخش اول  

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي(ع) - بخش اول
مجموعه اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي(ع)
 
 
 آرزوی زینبه با هزار غم و محن / که تو روز تشییع بشه بدن امام حسنای خدا تو مدینه غصه بی اندازه شد / بین اشک و آه بدن تشییع جنازه شد..:::  اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي :::..اى دل خون شده! ایّام عزاى حسن ست / كز ثَرى تا به ثریّا همه بیت الحزن ستپیرهن چاك زنم در غم آن گوهر پاك / گز غمش چاك ملك را به فلك پیرهن ست..:::  اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي :::..من امام مجتبى ری

ادامه مطلب  

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی(ع) 95  

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي(ع) - بخش اول
مجموعه اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي(ع)
 
 
 آرزوی زینبه با هزار غم و محن / که تو روز تشییع بشه بدن امام حسنای خدا تو مدینه غصه بی اندازه شد / بین اشک و آه بدن تشییع جنازه شد..:::  اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي :::..اى دل خون شده! ایّام عزاى حسن ست / كز ثَرى تا به ثریّا همه بیت الحزن ستپیرهن چاك زنم در غم آن گوهر پاك / گز غمش چاك ملك را به فلك پیرهن ست..:::  اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي :::..من امام مجتبى ری

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام حسن مجتبی(ع) 95 حمید علیمی - بیست و هشت صفر  

مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95
دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 حاج حمید علیمی
 
مراسم مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 - بیست و هشت صفر
با مداحي حاج حمید علیمی آماده دریافت شد.
دارم می بینم کوچه ها رو (زمینه جدید) دل خواهرم خونه ای وای (شور جدید) خنده کنان می رود روز جزا در بهشت (شور جدید) کشته سم جفا شد خاتم پیغمبران (واحد جدید) دیگر از پیش تو ای دلبر رعنا نروم (واحد جدید) آیا شده بال و پرت آتش بگیرد (واحد جدید)ابکی علی زینب ابکی علی زینب (وا

ادامه مطلب  

دانلود مداحی امام حسن مجتبی(ع) 95 حمید علیمی - هفتم صفر  

مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95
دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 حاج حمید علیمی
 
مراسم مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 - هفتم صفر
با مداحي حاج حمید علیمی آماده دریافت شد.
 
اشکهایش به مادرش رفته (روضه)کوچه ای تنگ و دلی سنگ و صدای سیلی (روضه) آیا شده بال و پرت آتش بگیرد (روضه) دیگه آخرِ کارِ ای وای (زمینه جدید) از بارِ داغش پشت پیغمبر شکسته (واحد جدید) میرم مدینه قبر خاکی رو می بینم (شور جدید)از وقتی که عشقم شدی (شور جدید)مایه ی ننگِ توام ،

ادامه مطلب  

دانلود مداحی امام حسن مجتبی(ع) 95 روح الله بهمنی - بیست و هشت صفر  

مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95
دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 حاج روح الله بهمنی
 
مراسم مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 -   بیست و هشت صفر
با مداحي حاج روح الله بهمنی آماده دریافت شد.
 
روضه حضرت امام حسن علیه السلام (روضه) دارم میرم ولی نگرونم علی (زمینه جدید) السلام علی یا مصباح الهدی (واحد جدید) مرغ پریده دلم خدا خدا خدا کند (واحد جدید)ای ضربانم حسن خط امانم حسن (شور جدید) بارونه اشک من آب فراته (شور زیبا)
 دانلود مداحي جدی

ادامه مطلب  

دانلود مداحی امام حسن مجتبی(ع) 95 روح الله بهمنی - هفتم صفر  

مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95
دانلود مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 حاج روح الله بهمنی
 
مراسم مداحي شهادت امام حسن مجتبي(ع) 95 - هفتم صفر
با مداحي حاج روح الله بهمنی آماده دریافت شد.
 
روضه حضرت امام حسن علیه السلام (روضه) آخرین نفسهامه غمی تو چشمامه (زمینه جدید)بهترین حس دنیا کربلا میشه پیدا (شور زیبا) دیروز گفته بودند تنش کفن ندارد (واحد جدید) - هلالیروی قبرم بنویسید که نوکر بودم (واحد) - هلالی محرم میکده ساقی حسین است (شور جدید) تو وقتی

ادامه مطلب  

مداحی شهادت امام حسن مجتبی (ع) با نوای محمود کریمی  

منتخبی از مداحي حاج محمود کریمی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبي (ع) را از اینجا دانلود کنید.
به مناسبت ایام سوگواری ماه صفر و شهادت امام حسن مجتبي (ع) مداحان بسیاری برای روز شهادت امام حسن مجتبي (ع) نوحه خوانی کرده‌اند که منتخبی از مداحي حاج محمود کریمی مداح اهل بیت (ع) برای این امام معصوم را از اینجا دانلود کنید.روضه‌ای که خیلی خودش دلش میخواد، آی گرفتارها، آی مریض دارها، شب روضه امام حسن شب باز شدن گره هاتون.1     شعله با ناله شمع محفل ماست (رو

ادامه مطلب  

هفتم صفر طبق قول صحیح مصادف با شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام می باشد  

در تقویم، هفتم ماه صفر روز میلاد امام موسی کاظم (علیه السلام) اعلام شده است در صورتی که این تاریخ طبق قول صحیح مصادف با شهادت امام حسن مجتبي (علیه السلام) می باشد. از دیرباز در حوزه هزار ساله نجف اشرف هفتم صفر را روز شهادت امام مجتبي علیه السلام می دانند و شیعیان عراق و سایر کشورها نیز در این روز برای سبط اکبر؛ امام مجتبي علیه السلام اقامه عزا می کنند اما در ایران شهادت سبط اکبر بیست و هشتم صفر است همزمان با رحلت پیامبر اعظم. چرا ؟!
در وقوع شهاد

ادامه مطلب  

دانلود گلچین مداحی شهادت امام رضا ع چهارشنبه 10 آذر 95 جدید  

 

دانلود گلچین مداحي شهادت امام رضا,
نوحه آمده ام شاه پناهم بده,دانلود مداحي جدید برای شهادت امام رضا ,مداحي شهادت امام رضا , شهادت امام رضا چهارشنبه 10 آذر 95,دانلود مداحي شهادت امام رضا آذر 95,دانلود گلچین مداحي ویژه شهادت امام رضا 95,دانلود گلچین مداحي طاهری شهادت امام رضا,مداحي جدید محمود کریمی برای شهادت امام رضا,گلچین مداحي مجید بنی فاطمه شهادت امام رضا,مداحي سیب سرخی ویژه شهادت امام رضا,دانلود مداحي جدید ,دانلود مداحي ,دانلود ,
 


ادامه مطلب  

شهادت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت باد  

بمناسبت شهادت امام حسن مجتبي(ع)
دوره های زندگی امام حسن علیه السلام
امام حسن مجتبي علیه السلام در شب نیمه رمضان سال سوم هجری در مدینه چشم به جهان گشود و حدود هفت سال از دوران زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم را درک کرد و پس از آن حضرت حدود سی سال با پدر بزرگوارشان علی بن ابی طالب علیه السلام ملازمت داشت. بعد از شهادت امیرالمؤمنان علیه السلام به مدت ده سال عهده دار مقام امامت بودند و در 28 صفر سال پنجاه هجری در سن 47 سالگی به دستور معاویه

ادامه مطلب  

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی(ع) 95  

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي(ع) - بخش اول
مجموعه اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي(ع)
 
 
 آرزوی زینبه با هزار غم و محن / که تو روز تشییع بشه بدن امام حسنای خدا تو مدینه غصه بی اندازه شد / بین اشک و آه بدن تشییع جنازه شد..:::  اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي :::..اى دل خون شده! ایّام عزاى حسن ست / كز ثَرى تا به ثریّا همه بیت الحزن ستپیرهن چاك زنم در غم آن گوهر پاك / گز غمش چاك ملك را به فلك پیرهن ست..:::  اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي :::..من امام مجتبى ری

ادامه مطلب  

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی(ع) 95  

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي(ع) - بخش اول
مجموعه اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي(ع)
 
 
 آرزوی زینبه با هزار غم و محن / که تو روز تشییع بشه بدن امام حسنای خدا تو مدینه غصه بی اندازه شد / بین اشک و آه بدن تشییع جنازه شد..:::  اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي :::..اى دل خون شده! ایّام عزاى حسن ست / كز ثَرى تا به ثریّا همه بیت الحزن ستپیرهن چاك زنم در غم آن گوهر پاك / گز غمش چاك ملك را به فلك پیرهن ست..:::  اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي :::..من امام مجتبى ری

ادامه مطلب  

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی(ع) 95  

اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي(ع) - بخش اول
مجموعه اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي(ع)
 
 
 آرزوی زینبه با هزار غم و محن / که تو روز تشییع بشه بدن امام حسنای خدا تو مدینه غصه بی اندازه شد / بین اشک و آه بدن تشییع جنازه شد..:::  اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي :::..اى دل خون شده! ایّام عزاى حسن ست / كز ثَرى تا به ثریّا همه بیت الحزن ستپیرهن چاك زنم در غم آن گوهر پاك / گز غمش چاك ملك را به فلك پیرهن ست..:::  اس ام اس شهادت امام حسن مجتبي :::..من امام مجتبى ری

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام حسن عسکری(ع) 94 محمدرضا طاهری  

مداحي شهادت امام حسن عسکری(ع) 94
مداحي شهادت امام حسن عسکری(ع) محمدرضا طاهری
 
 
مراسم مداحي شهادت امام حسن عسکری(ع) 94
با مداحي حاج محمدرضا طاهری آماده دریافت شد.
 
روضه شهادت امام حسن عسکری (ع) دور از مدینه عصه دارم دوری از (زمینه جدید)چهل شبانه است ز غم روضه خوان (نوحه جدید) درد افتاده به جان دگرم مهدی جان (واحد سنگین) لب ما و غصه زلف تو چه ترحمی (واحد چدید) علی و صل الله و علی الباکین (ذکر شور) من از تو دل نمی کنم حتی اگه (شور زیبا) خوبی نوک

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام حسن عسکری(ع) 94 سید مهدی میرداماد  

مداحي شهادت امام حسن عسکری(ع) 94
مداحي شهادت امام حسن عسکری(ع) سید مهدی میرداماد
 
 
مراسم مداحي شهادت امام حسن عسکری(ع) 94
با مداحي سید مهدی میرداماد آماده دریافت شد.
 
ای گرد کاروان تو را حسن مشتری (مدح) روضه امام عسکری (ع) و حضرت رقیه (س) سینه می زنم شب شهادت (زمینه جدید) ای سامره ات قبله ی دل (واحد جدید)
 
 دانلود مداحي جدید 95

ادامه مطلب  

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت باد  

شهادت امام حسن مجتبي علیه السلام تسلیت باد
طبق گفت و گو انجام شده با معاونت دبیرستان آزادگان:شهادت امام حسن مجتبي(ع) را به تمامی دانش آموزان و مربیان تسلیت گفت.امام حسن مجتبي(ع)در شب نیمه رمضان سال سوم هجری در مدینه چشم به جهان گشود وحدود هفت سال از دوران زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم را درک کرد و پس از آن حضرت حدود سی سال با پدر بزرگوارشان علی بن ابی طالب علیه السلام ملازمت داشت. بعد از شهادت امیرالمؤمنان علیه السلام به مدت ده سال

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شهادت امام حسن عسکری(ع) 94 مجید بنی فاطمه  

مداحي شهادت امام حسن عسکری(ع) 94
مداحي شهادت امام حسن عسکری(ع) سید مجید بنی فاطمه
 
 
مراسم مداحي شهادت امام حسن عسکری(ع) 94
با مداحي سید مجید بنی فاطمه آماده دریافت شد.
 
عزا گرفته یوسف زهرا یتیم شده (روضه) زهر افتاده به جان جگرم مهدی جان (روضه) دل بی تاب اومده چشم پر از آب (دم زمینه) مولا امام عسکری اقا امام عسکری (شور جدید) میدونی کربلا چه وقت دیدن داره (شور زیبا) وقتی دلتنگم نمیشه برم من (شور زیبا)
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا ک

ادامه مطلب  

کشف جسد یک حاجی پس از یک سال در مکه!  

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک شهروند سعودی که برای کوه‌پیمایی به مزدلفه رفته بود جسد یک حاجی را پیدا کرد.
مزدلفه نام دیگر مشعرالحرام است. مشعرالحرام محلی است میان عرفات و منا که پس از وادی یا درة مأذمین قرار دارد و حجاج باید بعد از غروب شرعی روز عرفه یعنی پس از پایان وقوف اختیاری در عرفات به این سمت حرکت کنند تا از آن هنگام تا طلوع آفتاب روز دهم ذی حجه همان روز اعمال مخصوص این مکان را انجام دهند وقوف در این مدت از ارکان حج است.
براسا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1